64-514 Pamiątkowo ul.Szamotulska 15
woj. Wielkopolskie

+48 505 999 317
kontakt@bazanty.net.pl

Inkubacja jaj

 
 • Jak co roku, z chwilą nadejścia wiosny i pojawieniu się jaj w wolierze myślimy o własnych wychowanych bażantach. W tym celu musimy zdecydować się na lęgi naturalne lub na wylęg w inkubatorze. Inkubacja jaj bażantów jest procesem dość złożonym. Chcąc we własnym zakresie wychodować młode bażanty musimy mieć pewną wiedzę w zakresie zachowania odpowiedniej temperatury, wilgotności, przewietrznia oraz także obracania jaj w inkubatorze. Postaram się w tym artykule opisać te wszyskie zagadnienia aby mogły się wykluć zdrowe i silne bażancie kurczęta.
 •  
 • Pierwszym zagadnieniem, jakie opiszę będzie temperatura wewnątrz inkubatora podczas inubacji. Dla prawidłowego rozwoju zarodka w jaju, nie można dopuścić do nawet minimalnych odchyleń od ustalonej normy. Dokładność jest tu najważniejsza, gdyż przy jej braku może nastąpić spadek jakości wylęgu lub nieprawidłowy rozwój pisklęcia. Należy zwrócić uwagę na to, że w zależności od budowy inkubatora, temperatura w komorze lęgowej jest nierównomierna. W urządzeniach do wylęgu jaj bez wymuszonego obiegu powietrza jest u góry wyższa niż na samym dole, podobnie jak w naturalnym gnieździe. Dlatego w takich inkubatorach najlepiej jest zamieszczać tylko jedną tacę z jajami, a termometr kontrolny umieszczać na wierzchu jaj, a nie na tacy. Natomiast jeśli będziemy mieć urządenie wielopoziomowe z dwoma lub trzema tacami to musi być w nim już wcześniej wspomniany wymuszony obieg powietrza. Nawet w takim inkubatorze temperatura minimalnie różni się między dołem a górą, które jest spowodowane większym nadmuchem na dolną półkę i powolnym zwalnianiem powietrza podczas przepływu przez kolejne półki będące wyżej.
 • Rys.1. Powiększenie się komory powietrznej z upływem dni

   
 • Najmocniej zauważalne jest zaraz po otwarciu i zamknięciu drzwi np. podczas ręcznego obrotu jaj, później temperatura wyrównuje się. W takich inkubatorach musimy zastosować zasadę, że jaja na górnej tacy będą od pierwszego dnia aż do momenu przekładania do klujnika, tak samo postępujemy z drugą, czy trzecią licząc od góry. W ten sposób jaja nie będą narażone na różnice temperatur wynikające z położenia półki. Nie należy przejmować się chwilowym schłodzeniem, np podczas ręcznego obracania jaj gdyż jest to normalne w naturalnym gnieździe gdzie kura musi opuścić jajka w celu znalezienia dla siebie posiłku. Musimy wiedzieć, że zbyt wysoka temperatura jak i dłuższy spadek poniżej 35 stopni Celcjusza mogą mieć negatywny wpływ na rozwój zarodków.

 • Gatunek Dni inkubacji Temperatura oC Wilgotność rH% Wilgotność klucia rH% Dni klucia
  Kura domowa 21 37.7 40-50 60-70 3
  Bażanty 21-27 37.7 50-60 65-70 3
  Kuropatwa 23-24 37.7 40-50 60-70 3
  Przepiórki 17 37.7 40-50 60-70 2
  Indyk 28 37.6 40-50 60-70 3-4
  Pawie 28-29 37.8 40-50 60-70 3-4
  Kaczki 25-30 37.6 55-60 60-70 3
  Gęsi 28-32 37.6 45-60 60-70 3
  Łabędzie 35-40 37.7 55-65 70 3
  Papugi 22-29 36.9 45-50 70 3

  Tabela.1. Przedstawia przybliżony czas inkubacji niektórych gatunków

  Rys.2. Szkic mokrego termometru

   
 • Drugim warunkiem dobrego wylęgu bażantów jest wilgotność. Sama kontrola i utrzymanie odpowiednich warunków wilgotności jest procesem bardzo czasochłonnym. Warunki w jakich jajo traci wilgoć poprzez skorupę, zależy od poziomu wilgotności powietrza wokół jaj i porowatości skorupy. Tak więc jeśli wilgotność w inkubatorze jest zbyt wysoka, jaja zbyt wolno tracą wodę, a natomiast jeśli wilgotność jest zbyt niska, jaja nadmiernie tracą wodę, co jest przyczyną zbyt gwałtownego wysuszania się. Do mierzenia wilgotności powietrza stosujemy najczęściej higrometr wskazówkowy który umieszczamy w komorze inkubatora, najlepiej w centralnym miejscu i na wysokości inkubowanych jaj, lub takiego pomiaru dokonujemy za pomocą mokrego termometru ( higrometru rtęciowego ). Drugim sposobem na kontrolowanie wilgoci jest monitorowanie spadku masy jaj. Podczas całego procesu inkubacji jaja muszą stracić odpowiednią ilość wilgoci, która odpowiada utracie wagi. Dla bażantów taki spadek wagi wynosi około 13 procent.
 •  
 • Jako 100 procent wagi przyjmuje się pierwszy dzień, a ostatni dzień inkubacji jako 87 procent wagi, w ten sposób można wykonać odpowiedni wykres spadku wagi na poszczególne dni i kontrolować ją np. podczas prześwietlania jaj. Tak więc łącząc te wszyskie metody mamy możliwość dość dokładnie wyznaczyć poziom wilgotności w komorze inkubacji.
 • Rys.3. Nadmierna strata wagi odpowiada takiej samej stracie wilgotności

   
 • Kolejnym, trzecim warunkiem w inkubacji jest dostarczenie w miarę możliwości świeżego powietrza do wnętrza inkubatora i usunięcie z niego nadmiaru dwutlenku węgla. W tym celu każdy inkubator wyposażony jest w regulowane otwory wentylacyjne. Jeśli wewnątrz inkubatora jest tylko połowa jaj to otwory zmniejszamy do połowy, natomiast jak obsada wynosi 100 procent, pozostawiamy w pełni otwarte. Ostatnim, czwartym warunkiem jest obracanie jaj podczas inkubacji, które zapobiega przyklejaniu się zarodka do błony wewnątrz jaja, a potem jego obumarciu.
 • Należy pamiętać, że na 3 dni przed wykluciem zaprzestajemy obracania jaj, a wilgotność odpowiednio podnosimy na wartość wskazaną dla poszczególnego gatunku.
 • Kategoria: